Actueel

Sportservice en SESAM academie bundelen krachten

Ervaren SESAM managers infiltreren in Sportservice Overijssel netwerk voor sterker bestuur sportverenigingen
 
Sportservice Overijssel en SESAM academie willen een extra impuls geven aan de vrijwillige besturen van Overijsselse sportverenigingen op het gebied van management en organisatie vraagstukken. Beide organisaties ondertekenden daarvoor op donderdag 9 november een samenwerkingsconvenant.
 
Sportverenigingen nemen daarbij een steeds grotere rol in bij maatschappelijke thema’s als integratie, leefbaarheid in de wijk , vitaliteit van ouderen en de ontwikkeling van waarden en normen. Het verenigingsbestuur ziet het takenpakket groter worden en ziet zich onder meer gesteld voor de uitdaging  om de juiste vrijwilligers te vinden en die effectief in hun rol te zetten. Hierbij krijgen de sportverenigingen nu krachtige support. Sportservice Overijssel en SESAM academie bundelen hun kennis en expertise en adviseren verenigingen met ‘double power’.
 
Professionele ondersteuning bereikbaar en betaalbaar
Fondsen werven, vrijwilligers vinden en binden, experttrainingen op het gebied van besturen, juridische ondersteuning; het zijn enkele voorbeelden van hulpvragen waarmee zowel Sportservice Overijssel als SESAM academie regelmatig worden geconfronteerd.  Om sportverenigingen effectief te ondersteunen is de kennis, ervaring en het netwerk (kenniskracht) van Sportservice Overijssel en SESAM academie vanaf nu gekoppeld.   
Aanvragen van een kennismakingsgesprek kan via info@sportserviceoverijssel.nl of via de helpdesk ASK Overijssel 0900-1401 (Sportservice Overijssel is ASK-partner)
 

 
 

overige artikelen

 • Uit de adviespraktijk

  Gemeente Zwartewaterland neemt het voortouw in gemeentelijk cultuurbeleid. De gemeente heeft  cultuurinstellingen uitgenodigd voor een brainstormsessie om problemen te inventariseren. Een passend aanbod aan workshops door SESAM academie was het resultaat.

  Lees meer
 • Gouden Uitroepteken uitgereikt

  Het Gouden Uitroepteken van het Prins Bernard Cultuurfonds Utrecht gewonnen door Theatergroep Splinter uit Houten. 

  Lees meer
 • Steuntje in de rug voor enthousiaste theatervereniging

  Vier dagdelen advies brengen een Theatervereniging in beweging. En met resultaat!

  Lees meer
 • Dorpshuis kijkt naar de toekomst

  Met een goed beargumenteerd meerjarenplan is de kans op een financiële ondersteuning door een fonds of Gemeente groter. 

  Lees meer
 • Mijn Eigen Thuis en SESAM academie

   

  Mijn Eigen Thuis en SESAM academie kiezen voor samenwerking. Daarmee komt   organisatieadvies voor ouderinitiatieven voor huisvesting van jongeren met een beperking binnen handbereik. 

  Lees meer
 • Rabobank Gooi en Vechtstreek maakt mogelijk

  Rabobank Gooi en Vechtstreek steunt SESAM academie met een bijdrage van € 3.000,- uit het Donatiefonds 2018.  

  Lees meer
 • PatiŽntenvereniging zoekt samenwerking

  Een patiëntenorganisatie neemt het initiatief om samen met drie andere patiëntenorganisaties, met gedeelde belangen waar het de patiënten betreft, een bijeenkomst te organiseren vanuit de gedachte: samenwerking loont.

  Lees meer
 • Muziekpodium met ambitie

  Een kort geleden opgericht Muziek Podium weet onvoldoende bezoekers te trekken en vraagt advies bij een communicatieplan.

  Lees meer

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks