Actueel

Dorpshuis kijkt naar de toekomst

Uit de adviespraktijk:
Een Dorpshuis faciliteert multifunctioneel circa 20 verenigingen/stichtingen/groepen en werkt samen met een sportvereniging en een jongerensociëteit. In het Dorpshuis vinden gespreid over de week vele activiteiten plaats. 
De dorpsaccommodatie is overgenomen van de gemeente en er zijn vergevorderde plannen om deze aan te passen en nog meer toekomstbestendig te maken. Het gebouw voldoet dan beter aan de wensen van de verschillende nieuwe gebruikers. Dat maakt het mogelijk om meer activiteiten te ontplooien; hierdoor wordt de bezetting hoger en de exploitatie gunstiger.
Er is nu nog een tekort in de begroting. Het bestuur krijgt ondersteuning van een SESAM adviseur bij het maken van een goed onderbouwd meerjarenplan waarmee het Dorpshuis ook bij de gemeente een financiele ondersteuning kan aanvragen. 

overige artikelen

 • Anjeractie Prins Bernard Cultuurfonds

  Verenigingen of stichtingen kunnen meedoen aan de Online Anjeractie 2019.  Vanaf dit platform kan men een club aanmaken en geld werven voor de eigen clubkas en de Anjeractie.

  Lees meer
 • Uit de adviespraktijk

  Gemeente Zwartewaterland neemt het voortouw in gemeentelijk cultuurbeleid. De gemeente heeft  cultuurinstellingen uitgenodigd voor een brainstormsessie om problemen te inventariseren. Een passend aanbod aan workshops door SESAM academie was het resultaat.

  Lees meer
 • Steuntje in de rug voor enthousiaste theatervereniging

  Vier dagdelen advies brengen een Theatervereniging in beweging. En met resultaat!

  Lees meer
 • Mijn Eigen Thuis en SESAM academie

   

  Mijn Eigen Thuis en SESAM academie kiezen voor samenwerking. Daarmee komt   organisatieadvies voor ouderinitiatieven voor huisvesting van jongeren met een beperking binnen handbereik. 

  Lees meer
 • Rabobank Gooi en Vechtstreek maakt mogelijk

  Rabobank Gooi en Vechtstreek steunt SESAM academie met een bijdrage van € 3.000,- uit het Donatiefonds 2018.  

  Lees meer
 • Patiėntenvereniging zoekt samenwerking

  Een patiëntenorganisatie neemt het initiatief om samen met drie andere patiëntenorganisaties, met gedeelde belangen waar het de patiënten betreft, een bijeenkomst te organiseren vanuit de gedachte: samenwerking loont.

  Lees meer
 • Muziekpodium met ambitie

  Een kort geleden opgericht Muziek Podium weet onvoldoende bezoekers te trekken en vraagt advies bij een communicatieplan.

  Lees meer

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks