Actueel

Samenwerking Prins Bernhard Cultuurfonds, provincies en SESAM academie


In het Provinciehuis Utrecht werden onlangs drie Advies op Maat geldprijzen uitgereikt aan Theatergroep Splinter uit Houten (Gouden Uitroepteken), Popkoor Dijksound uit Eemnes en Lokaal Austerlitz uit Austerlitz. Sinds enkele jaren is er een goede samenwerking tussen het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBC), provincies en de SESAM academie in het gezamenlijke Advies op Maat project. Er zijn goede ervaringen hiermee opgedaan in de provincies Overijssel, Utrecht, Flevoland en Friesland. De samenwerking is gericht op het versterken van de organisatie en het bestuur van culturele vrijwilligersorganisaties in een provincie, zoals koren, muziekkorpsen of theatergroepen. Maar ook organisaties op het gebied van cultureel erfgoed. Zij kunnen zich aanmelden voor advisering of begeleiding door SESAM adviseurs. Een jury selecteert een aantal organisaties die voldoen aan de gestelde eisen en het PBC, provincie en SESAM academie organiseren met hen een feestelijke startbijeenkomst.
De adviseurs gaan een half jaar of langer aan de slag met de geselecteerde vrijwilligersorganisaties om bijvoorbeeld een plan voor ledenwerving, fondsenwerving, marketing en publiciteit of bestuurlijke organisatie te maken en het proces te begeleiden. Daarna volgt een feestelijke slotbijeenkomst met de deelnemende organisaties waarvoor ze een kort filmpje en rapportageformulier insturen over het adviesproces en de behaalde resultaten. De jury kiest de prijswinnaars die een geldprijs ontvangen ter aanmoediging en ondersteuning van hun activiteiten en organisatieontwikkeling. Door jaarlijks een dergelijk samenwerkingsproject te organiseren kunnen tientallen vrijwilligersorganisaties in de kunst en cultuur actief gesteund in hun ontwikkeling. Het zou een goede zaak zijn om deze samenwerkingsprojecten te continueren en mogelijk ook uit te breiden naar andere provincies.

overige artikelen

 • Anjeractie Prins Bernard Cultuurfonds

  Verenigingen of stichtingen kunnen meedoen aan de Online Anjeractie 2019.  Vanaf dit platform kan men een club aanmaken en geld werven voor de eigen clubkas en de Anjeractie.

  Lees meer
 • Uit de adviespraktijk

  Gemeente Zwartewaterland neemt het voortouw in gemeentelijk cultuurbeleid. De gemeente heeft  cultuurinstellingen uitgenodigd voor een brainstormsessie om problemen te inventariseren. Een passend aanbod aan workshops door SESAM academie was het resultaat.

  Lees meer
 • Steuntje in de rug voor enthousiaste theatervereniging

  Vier dagdelen advies brengen een Theatervereniging in beweging. En met resultaat!

  Lees meer
 • Dorpshuis kijkt naar de toekomst

  Met een goed beargumenteerd meerjarenplan is de kans op een financiële ondersteuning door een fonds of Gemeente groter. 

  Lees meer
 • Mijn Eigen Thuis en SESAM academie

   

  Mijn Eigen Thuis en SESAM academie kiezen voor samenwerking. Daarmee komt   organisatieadvies voor ouderinitiatieven voor huisvesting van jongeren met een beperking binnen handbereik. 

  Lees meer
 • Rabobank Gooi en Vechtstreek maakt mogelijk

  Rabobank Gooi en Vechtstreek steunt SESAM academie met een bijdrage van € 3.000,- uit het Donatiefonds 2018.  

  Lees meer
 • PatiŽntenvereniging zoekt samenwerking

  Een patiëntenorganisatie neemt het initiatief om samen met drie andere patiëntenorganisaties, met gedeelde belangen waar het de patiënten betreft, een bijeenkomst te organiseren vanuit de gedachte: samenwerking loont.

  Lees meer
 • Muziekpodium met ambitie

  Een kort geleden opgericht Muziek Podium weet onvoldoende bezoekers te trekken en vraagt advies bij een communicatieplan.

  Lees meer

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks