Actueel

Dit zeggen onze opdrachtgevers over ons en over onze dienstverlening.

Speelotheek Hoograven Utrecht - september 2021

“De SESAM adviseurs hebben geholpen om onze organisatie te professionaliseren en toekomstbestendiger te maken. Beide waren kundig en betrokken, maar ze waren ook sparringpartner en stonden open voor andere visies en ideeën. Ze leverden maatwerk en hebben ons enorm geholpen. Dankzij hen weten we waar we aan begonnen, waar we staan en welke stappen we nog (willen) nemen. Het worden van een stichting met alles wat daarbij hoort (statuten, bestuur, meerjarenbeleidsplan, fundingplan en vrijwilligersplannen) is dankzij de hulp van SESAM meer dan goed gelukt.”
www.speelotheekhoograven.nl
Deze opdracht werd mogelijk gemaakt door Oranje Fonds

Ons Woongoed Apeldoorn - september 2021

De praktijk ervaring en de onderbouwing van het advies van de adviseurs is goud  waard!

Stichting Leergeld Utrecht - september 2021

De begeleiding door SESAM heeft ons in staat gesteld beter naar onszelf als individuen en als vrijwilligersorganisatie te kijken. Deze begeleiding was nodig om onze visie aan te kunnen scherpen, heldere doelen te stellen en een toekomstbestendiger organisatieplan en -proces op te stellen. De begeleiding heeft ons bewuster en daadkrachtiger gemaakt.

Stichting Dierenstee Hoeksche Waard - juli 2021

SESAM is laagdrempelig, heeft veel kennis in huis en luisteren goed naar wat de organisatie en de mensen die er in werken nodig heeft. Aan de hand van een gedegen doorlichting van de organisatie kwam SESAM tot een verbetertraject met een gedegen planning. Het traject was nodig om beweging in het bestuur en het team te krijgen.

Sport4Connect - juli 2021

De SESAM adviseurs zijn mensen die op maat kijken naar de (hulp)vraag en deze goed weten te vertalen naar de praktijk en een actieplan. Daardoor focus je met elkaar en heb je meer kans hebt op een positief eindresultaat, mede door de kennis en praktijkervaring die ze beiden mee brengen.

Dorpsraad Denekamp - juli 2021

Goede samenwerking met adviseurs die een goede kennis hebben.

Stichting Doarpshûs Oan it Far - april 2021

De SESAM adviseurs hebben met een open blik gekeken naar het financiële probleem waar wij mee worstelden. Door hun overzicht en hun persoonlijke aanpak was er vrij snel bij de betrokken partijen duidelijk waar de pijnpunten lagen en hoe we deze aan konden pakken. Hierdoor hebben we redelijk vlot conclusies kunnen trekken en onze visie (manier van denken) aan kunnen passen.


Buurtcamping Utrecht – december 2020

De adviseurs van SESAM hebben ons verder geholpen door mee te kijken met onze governance en vraagstukken die daaruit voort kwamen. We hebben een professionaliseringsslag gemaakt door een aantal zaken vast te leggen, te beslissen en uit te diepen. Het was heel prettig om gebruik te kunnen maken van ervaring en kennis, op een persoonlijke doch scherpzinnige manier.

Stadsraad Muiden - december 2020

Door de inbreng van SESAM waren wij als individuen beter in staat om anders naar ons zelf en onze organisatie te kijken. De kritische houding naar elkaar werd verzacht, waardoor er meer openheid is gekomen.

Steuntje, Tubbergen – augustus 2020

Het contact was laagdrempelig. Ik kon makkelijk vragen stellen per mail of telefoon. We werden goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. We vonden het fijn mensen te hebben die met ons meedenken en die richting hebben gegeven aan het proces hoe we verder gaan als organisatie.

Openluchttheater Valkenburg – augustus 2020

De betrokkenheid en deskundigheid van de adviseurs was prima. Het is altijd goed om zo nu en dan een blik van buiten naar binnen te halen voor nieuwe inspiratie en ideeën.

Muziekvereniging Excelsior Loo – augustus 2020

Onafhankelijk advies met toch een link naar kennis van verenigingen. Brainstormsessie hierdoor zeker succesvol en de presentatie met betrekking tot fondsenwerving zeer nuttig.

MFC de Driuwpôlle Woudsend – juli 2020

Grote waardering voor de snelle en accurate wijze waarop de adviseurs de bestuursleden hebben bijgestaan met een advies. Goed geluisterd en diverse scenario’s besproken, oog voor impact in de lokale samenleving.

SESAM adviseurs gaven een snelle en zakenkundige objectieve analyse van de situatie en de mogelijkheden om veranderingen aan te brengen. Met oog voor detail, voor dorpsgevoelens, andere meningen.

Stichting Lansco - juli 2020

De adviseurs waren zeer stimulerend. Ze hadden goede kennis van zaken en begeleidden het proces goed. Onze verwachtingen zijn overtroffen.
Het is erg waardevol als iemand van buiten de organisatie met je meekijkt. Het advies van de adviseurs was voor onze organisatie erg belangrijk om een volgende fase in te kunnen. Zij hebben goede en concrete adviezen gegeven waardoor wij onze organisatie verder konden ontwikkelen.

Stichting Noordhoek Tilburg - juni 2020 

De SESAM adviseur geeft de route aan, levert een inhoudelijk waardevolle bijdrage. Legt tegenstellingen bloot op een gepaste wijze. Doorziet hoofdlijnen en stimuleert de deelnemers tot een goede bijdrage. Schept een omgeving van vertrouwen.

Kinderfonds Franniez - juni 2020

We hebben ervaren dat vanuit meerder en ander(e) gezichtspunten benaderen extra informatie / aandachtspunten geeft, zodat we vervolgens zelf verder kunnen gaan met ontwikkelingen en prioriteiten kunnen geven.

Stichting Puntenburg - mei 2020

SESAM kwam op ons pad op aanraden door het lokale welzijnskwartier. Ze kwamen toen we net op het punt van een fusie stonden en hebben ons vooral bij het businessplan en sponsorplan geholpen. Wat is onze kracht, wat maakt ons bijzonder en wat moeten we anders of beter uitlichten om dit beter onder de aandacht te brengen. 
Het is fijn om  in zo’n periode een onafhankelijke partij te hebben die met je meekijkt en van advies voorziet. Soms ongezouten hun mening geeft, maar ook oprecht in korte tijd betrokken is bij waar je als stichting voor staat en zelfs als ambassadeurs zich ingezet hebben.

Dorpshuis de Gearhing - februari 2020

Het advies heeft ons enorm geholpen in een moeilijk proces van subsidies aanvragen. De hulp van SESAM academie heeft er in geresulteerd dat we het volledige subsidiebedrag hebben gekregen.

Agora - januari 2020

De adviseur had voldoende aandacht voor alle deelnemers; iedereen kwam aan bod. Toch bleven we niet hangen in details, zij hield de vaart erin! Zij heeft gespiegeld waar nodig en de gegeven tips zijn praktisch en bruikbaar in de praktijk.

Zorgcollectief Noord-Oost Veluwe - januari 2020

De adviseurs waren deskundig en vaardig. We hebben meer focus gekregen. 

Woongroep Huizer-maatjes - januari 2020

De adviezen en het meedenken van de adviseurs hebben zeker invloed gehad op het beter overzien van de diverse stadia van het proces van ons ouderinitiatief, met name het moreel versterken van het zelfvertrouwen en het stellen van kritische vragen zijn inspirerend geweest.

overige artikelen

 • Oranje Fonds project in Limburg

  Het Oranje Fonds biedt vouchers voor organisatieadvies aan sociale initiatieven in Limburg. 

  Lees meer
 • Uit de adviespraktijk

  Lees meer
 • Delft bloeit als nooit tevoren

  Lees meer
 • Het 'Onze Buurt Zetje'

  Met dit Zetje willen we groepen helpen die een prachtig idee hebben, maar net wat slagkracht missen om het plan goed uit te voeren.


   

  Lees meer
 • Projectadministratie in een nieuw jasje

  Lees meer
 • Toekomstbestendig straatpastoraat Utrecht

  Straatpastoraat Utrecht denkt na over hoe het in de toekomst zijn werk kan blijven doen voor dak- en thuislozen. SESAM adviseurs denken mee en adviseren.  

  Lees meer
 • SESAM biedt de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon in te schakelen

  Medewerkers of vrijwilligers kunnen in een situatie komen, waarin zij behoefte hebben aan steun en advies. Een vertrouwenspersoon kan deze geven bij ongewenste omgangsvormen of bij integriteitsvraagstukken.

  Lees meer
 • Oranjefonds en SESAM academie helpen vrijwilligers-organisaties en verenigingen

  Het Oranjefonds en SESAM academie gaan samenwerken om nóg meer organisaties en burgerinitiatieven te ondersteunen.

  Lees meer
 • TijdVoorActie en SESAM academie gaan samenwerking aan

  TijdVoorActie en SESAM academie hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide organisaties zijn enthousiast over de missie om mensen aan elkaar te verbinden en willen hier graag samen aan bouwen.

  Lees meer
 • Dorpshuis De Schalm, Heerle pakt zoektocht naar bestuursleden voortvarend aan

  Het resultaat is een enthousiast en slagvaardig dagelijks bestuur, bekwame bestuursleden en nieuw elan in het buurthuis.

  Lees meer
 • Samenwerking Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

  De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en SESAM academie werken samen.
  Leden van de Vereniging kunnen voor advies een beroep doen op SESAM adviseurs.

  Lees meer

 • Indebuurt033 Amersfoort

 • Aanbod van workshops in de regio Zuidoost

 • Opdracht DBCX Doofblinden Connexion

 • Oranjefonds en SESAM academie helpen vrijwilligers-organisaties en verenigingen

 • Samenwerking met Oranje Fonds

 • Overeenkomst Kansfonds - SESAM academie

 • Brede samenwerking voor Inloophuizen

 • We doen het samen! Festival 2019

 • Voedselbank

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • Advies aan Museum i.o.

 • Bij de Franciscanessen