Actueel

Uit de adviespraktijk

Het zeskoppige bestuur van de DBCX ( De Nederlandse Doofblinden Connexion) bereidt vol enthousiasme het doofblindenkamp in 2022 voor. Met hulp van hun tolken bespreken zij met de SESAM adviseurs en elkaar het projectplan en de meerjarenbegroting. Het besturen van een stichting is voor mensen met doofblindheid niet eenvoudig, maar zij weten wat zij willen: een Stichting met een ANBI-status, van waaruit zij fondsen kunnen werven en het kamp tot stand brengen. Twee SESAM adviseurs stonden hen bij met de aanvraag van de ANBI en de voorbereiding van het projectplan en de begroting. Tijdens het kamp helpen (deels doofblinde) vrijwilligers de deelnemers bij hun maatschappelijke integratie. Daarbij is het zelf doen (en dus niet het voor je laten doen) een cruciaal aspect van de training. Mensen met doofblindheid laten zowel in het bestuurlijke werk als bij het organiseren en realiseren van het doofblindenkamp zien waartoe zij ondanks hun handicap in staat zijn.
De SESAM adviseurs, Ria Koppejan en Johan Hahn sluiten het SESAM-adviestraject af. Zij bevelen DBCX aan bij de donateurs en vermogensfondsen om het doel, het aanbieden van het doofblindenkamp in 2022, te kunnen realiseren. Dat ze het kunnen hebben ze al in 2017 al bewezen. Het in dat jaar georganiseerde doofblindenkamp werd door de deelnemers als groot succes beoordeeld.

overige artikelen

 • Delft bloeit als nooit tevoren

  Lees meer
 • Het 'Onze Buurt Zetje'

  Met dit Zetje willen we groepen helpen die een prachtig idee hebben, maar net wat slagkracht missen om het plan goed uit te voeren.


   

  Lees meer
 • Projectadministratie in een nieuw jasje

  Lees meer
 • Toekomstbestendig straatpastoraat Utrecht

  Straatpastoraat Utrecht denkt na over hoe het in de toekomst zijn werk kan blijven doen voor dak- en thuislozen. SESAM adviseurs denken mee en adviseren.  

  Lees meer
 • SESAM biedt de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon in te schakelen

  Medewerkers of vrijwilligers kunnen in een situatie komen, waarin zij behoefte hebben aan steun en advies. Een vertrouwenspersoon kan deze geven bij ongewenste omgangsvormen of bij integriteitsvraagstukken.

  Lees meer
 • Dit zeggen onze opdrachtgevers over ons en over onze dienstverlening.

  De SESAM adviseurs zijn mensen die op maat kijken naar de (hulp)vraag en deze goed weten te vertalen naar de praktijk en een actieplan.

  Lees meer
 • Oranjefonds en SESAM academie helpen vrijwilligers-organisaties en verenigingen

  Het Oranjefonds en SESAM academie gaan samenwerken om nóg meer organisaties en burgerinitiatieven te ondersteunen.

  Lees meer
 • TijdVoorActie en SESAM academie gaan samenwerking aan

  TijdVoorActie en SESAM academie hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide organisaties zijn enthousiast over de missie om mensen aan elkaar te verbinden en willen hier graag samen aan bouwen.

  Lees meer
 • Dorpshuis De Schalm, Heerle pakt zoektocht naar bestuursleden voortvarend aan

  Het resultaat is een enthousiast en slagvaardig dagelijks bestuur, bekwame bestuursleden en nieuw elan in het buurthuis.

  Lees meer
 • Samenwerking Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

  De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en SESAM academie werken samen.
  Leden van de Vereniging kunnen voor advies een beroep doen op SESAM adviseurs.

  Lees meer

 • Indebuurt033 Amersfoort

 • Aanbod van workshops in de regio Zuidoost

 • Opdracht DBCX Doofblinden Connexion

 • Oranjefonds en SESAM academie helpen vrijwilligers-organisaties en verenigingen

 • Samenwerking met Oranje Fonds

 • Overeenkomst Kansfonds - SESAM academie

 • Brede samenwerking voor Inloophuizen

 • We doen het samen! Festival 2019

 • Voedselbank

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • Advies aan Museum i.o.

 • Bij de Franciscanessen