Actueel

SESAM biedt de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon in te schakelen


Ongewenste omgangsvormen en gebrek aan integriteit komen veel voor
Heeft u wel eens te maken gehad met klachten over ongewenst gedrag? Of is er wel eens iemand komen klagen over de integriteit van mensen binnen uw organisatie of vereniging? Dan wist u misschien niet goed hoe u hiermee om moest gaan. Toch komen agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie veel voor, ook in organisaties/verenigingen met vrijwilligers. Dergelijk gedrag kan grote gevolgen hebben voor het individu en de groep.

Vrijwilligersorganisaties doen er goed aan om beleid vast te stellen en opvang te regelen 
Bedrijven, scholen en zorginstellingen zijn wettelijk verplicht een vertrouwenspersoon te benoemen. Voor kleine (vrijwilligers)organisaties is dat niet zo.
Medewerkers of vrijwilligers kunnen toch in een situatie komen, waarin zij behoefte hebben aan steun en advies. Een vertrouwenspersoon kan deze geven bij ongewenste omgangsvormen of bij integriteitsvraagstukken.

Een vertrouwenspersoon voorkomt vaak grote narigheid in de organisatie/vereniging
Een vertrouwenspersoon geeft eerste opvang bij meldingen van ongewenste omgangsvormen en integriteitsproblemen, ondersteunt de melder en zoekt met deze persoon de beste oplossing. Daarnaast kan een vertrouwenspersoon met de eindverantwoordelijke/het bestuur voor de organisatie/vereniging een beleid opstellen om een veilige en gezonde werksfeer te garanderen.

SESAM kan u adviseren over de inzet van een vertrouwenspersoon
Wij kunnen geconsulteerd worden als extern vertrouwenspersoon en adviseren over de inzet van een vertrouwenspersoon in uw (vrijwilligers)organisatie. Neem daarvoor contact op met SESAM  info@sesamacademie.nl of met de coördinerende adviseur Ria Koppejan via rkoppejan@sesamadviseur.nl. Zij werkt als gecertificeerd vertrouwenspersoon samen met collega’s in alle SESAM-regio’s.

overige artikelen

 • Toekomstbestendig straatpastoraat Utrecht

  Straatpastoraat Utrecht denkt na over hoe het in de toekomst zijn werk kan blijven doen voor dak- en thuislozen. SESAM adviseurs denken mee en adviseren.  

  Lees meer
 • Provincie Drenthe toont initiatief

  Onlangs besloot de provincie Drenthe per gemeente een budget tussen € 50.000 en € 100.000 euro beschikbaar te stellen voor vrijwilligersorganisaties die sociaal-culturele activiteiten organiseren en die bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen.

   

  Lees meer
 • Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

  Vrijwel alle verenigingen en stichtingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de nieuwe wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Volgens de wet moeten de bestuurlijke structuur, besluitvorming en het toezicht op orde zijn. Het is belangrijk hierop voorbereid te zijn.

  Lees meer
 • Dit zeggen onze opdrachtgevers over ons en over onze dienstverlening.

  Door de inbreng van SESAM waren wij als individuen beter in staat om anders naar ons zelf en onze organisatie te kijken.

  Lees meer
 • Oranjefonds en SESAM academie helpen vrijwilligers-organisaties en verenigingen

  Het Oranjefonds en SESAM academie gaan samenwerken om nóg meer organisaties en burgerinitiatieven te ondersteunen.

  Lees meer
 • TijdVoorActie en SESAM academie gaan samenwerking aan

  TijdVoorActie en SESAM academie hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide organisaties zijn enthousiast over de missie om mensen aan elkaar te verbinden en willen hier graag samen aan bouwen.

  Lees meer
 • Dorpshuis De Schalm, Heerle pakt zoektocht naar bestuursleden voortvarend aan

  Het resultaat is een enthousiast en slagvaardig dagelijks bestuur, bekwame bestuursleden en nieuw elan in het buurthuis.

  Lees meer
 • Samenwerking Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

  De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en SESAM academie werken samen.
  Leden van de Vereniging kunnen voor advies een beroep doen op SESAM adviseurs.

  Lees meer

 • Indebuurt033 Amersfoort

 • Aanbod van workshops in de regio Zuidoost

 • Opdracht DBCX Doofblinden Connexion

 • Oranjefonds en SESAM academie helpen vrijwilligers-organisaties en verenigingen

 • Samenwerking met Oranje Fonds

 • Overeenkomst Kansfonds - SESAM academie

 • Brede samenwerking voor Inloophuizen

 • We doen het samen! Festival 2019

 • Voedselbank

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • Advies aan Museum i.o.

 • Bij de Franciscanessen