Actueel

Delft bloeit als nooit tevoren

Stichting DelftBloeit is een nog jonge stichting, en is in Delft bekend geworden door grote tulpenvelden aan te leggen op tijdelijk braakliggende bouwterreinen. De focus van de stichting wordt meer en meer verlegd naar het ‘vergroenen en verbloemen’ van de (binnen)stad Delft. Er is veel enthousiasme, maar ook is er onduidelijkheid over hoe we dit het beste kunnen realiseren. Het gaat dan om structuur, korte- en lange termijnplannen, kennis vergaren, keuzes maken, financiële zaken enz.
Vanaf eind 2019 tot juni 2021 zijn er -met een grote pauze vanwege corona- een aantal sessies geweest van 2 adviseurs, te weten Els Driessen en Marjan Groen, van SESAM met het bestuur van Stichting DelftBloeit. Een subsidie van Fonds 1818 maakte deze samenwerking mogelijk.
In de bijeenkomsten werd gesproken over het bepalen van de koers, het opstellen van een Beleidsplan (voor de middellange termijn, denk aan 5 jaren) en een activiteitenplan (voor bijvoorbeeld het komend jaar).
Als kapstok/leidraad werd gewerkt met het Business Model Canvas. Enkele kernwoorden in dit model: strategische partners - kernactiviteiten - de bedoeling - relaties – doelgroepen - mensen en middelen - kanalen.
Frans Geerlink, voorzitter: "Wij zijn zeer tevreden met het resultaat: er ligt nu een Beleidsplan (2021-2024), waarin opgenomen een opsomming van Kern- en Nevenactiviteiten, een Actieplan en een Meerjarenbegroting.
Door dit Beleidsplan jaarlijks te evalueren en aan te passen, geeft het ons richting en structuur en kunnen we bezien in hoeverre onze doelen gerealiseerd worden en eventueel aanpassingen behoeven.
De samenwerking met Els en Marjan was vanaf het begin tot het eind zeer plezierig. Er werd serieus gewerkt en volop gebruik gemaakt van hun expertise(s), maar er was ook tijd en ruimte voor allerlei (vrolijke) zaken daaromheen.
DelftBloeit kan met deze bagage (toe-)gerust verder om haar doelen te verwezenlijken."

overige artikelen

 • Uit de adviespraktijk: Een droom realiseren

  Lees meer
 • Vertrouwenspersoon, hard nodig!

  Wat doet jouw organisatie met klachten over ongewenst gedrag? Wegkijken is geen optie. Morgen kan er iets spelen bij jouw club. Dan blijkt de waarde van een goede voorbereiding.

  Lees meer
 • Dit zeggen onze opdrachtgevers over ons en over onze dienstverlening.

  "De SESAM adviseurs pakten op ons verzoek de rol op van procesregisseur en adviseur en stimuleerden het gesprek en de doorontwikkeling die de organisatie nodig had."

  Lees meer
 • Oranje Fonds project in Limburg

  Het Oranje Fonds biedt vouchers voor organisatieadvies aan sociale initiatieven in Limburg. 

  Lees meer
 • Uit de adviespraktijk

  Lees meer
 • Het 'Onze Buurt Zetje'

  Met dit Zetje willen we groepen helpen die een prachtig idee hebben, maar net wat slagkracht missen om het plan goed uit te voeren.


   

  Lees meer
 • Projectadministratie in een nieuw jasje

  Lees meer
 • Toekomstbestendig straatpastoraat Utrecht

  Straatpastoraat Utrecht denkt na over hoe het in de toekomst zijn werk kan blijven doen voor dak- en thuislozen. SESAM adviseurs denken mee en adviseren.  

  Lees meer
 • SESAM biedt de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon in te schakelen

  Medewerkers of vrijwilligers kunnen in een situatie komen, waarin zij behoefte hebben aan steun en advies. Een vertrouwenspersoon kan deze geven bij ongewenste omgangsvormen of bij integriteitsvraagstukken.

  Lees meer
 • Oranjefonds en SESAM academie helpen vrijwilligers-organisaties en verenigingen

  Het Oranjefonds en SESAM academie gaan samenwerken om nóg meer organisaties en burgerinitiatieven te ondersteunen.

  Lees meer
 • TijdVoorActie en SESAM academie gaan samenwerking aan

  TijdVoorActie en SESAM academie hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide organisaties zijn enthousiast over de missie om mensen aan elkaar te verbinden en willen hier graag samen aan bouwen.

  Lees meer
 • Dorpshuis De Schalm, Heerle pakt zoektocht naar bestuursleden voortvarend aan

  Het resultaat is een enthousiast en slagvaardig dagelijks bestuur, bekwame bestuursleden en nieuw elan in het buurthuis.

  Lees meer
 • Samenwerking Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

  De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en SESAM academie werken samen.
  Leden van de Vereniging kunnen voor advies een beroep doen op SESAM adviseurs.

  Lees meer

 • Indebuurt033 Amersfoort

 • Aanbod van workshops in de regio Zuidoost

 • Opdracht DBCX Doofblinden Connexion

 • Oranjefonds en SESAM academie helpen vrijwilligers-organisaties en verenigingen

 • Samenwerking met Oranje Fonds

 • Overeenkomst Kansfonds - SESAM academie

 • Brede samenwerking voor Inloophuizen

 • We doen het samen! Festival 2019

 • Voedselbank

 • Gouden Uitroepteken, fotografie Birgit Schuch

 • Gouden Uitroepteken, fotografie Birgit Schuch

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • Advies aan Museum i.o.

 • Bij de Franciscanessen