Jaarverslag 2017

Vele vrijwilligers zijn in Nederland actief op allerlei terrein. Met groot enthousiasme en enorme betrokkenheid doen zij hun werk, dat zeker niet altijd eenvoudig is. Immers, hoe verwerf je voldoende inkomsten, waar haal je steeds voldoende vrijwilligers vandaan, hoe ontwikkel je bestuurskracht? Deze en andere vragen leven er volop in de vrijwilligerswereld. SESAM academie levert graag advies en ondersteuning om aan deze vragen tegemoet te komen.
In 2018 viert SESAM academie haar derde lustrum. In de afgelopen jaren hebben wij vrijwilligersorganisaties van allerlei aard geadviseerd en wij hopen dat nog lang te zullen doen. Uiteraard staan wij niet stil, volgen wij de ontwikkelingen in de vrijwilligerswereld op de voet en sluiten hierop aan. Vandaar dat ondersteuning van burgerinitiatieven inmiddels tot ons aanbod behoort en ook interim management in ons productaanbod is opgenomen.
Het jaar dat nu achter ons ligt laat een ruime adviespraktijk zien. Om u een indruk te geven van de werkzaamheden van SESAM academie worden in dit jaarverslag een drietal opdrachten nader belicht. Zij geven een goed beeld van de vragen die er zo al leven, wat de ervaringen zijn met de SESAM adviseur(s) en tot welk eindresultaat dit heeft geleid.
Om het beeld van ons werk te completeren komen ook enkele SESAM adviseurs aan het woord, ieder met hun eigen SESAM ervaring. En geven wij uiteraard aandacht aan de fondsen die een onmisbare financiële rol vervullen in de wereld van de vrijwilligers en waarmee wij graag de samenwerking aangaan.
Lees er alles over in Jaarverslag 2017.
Of lees 2017 in beeld, ons jaarverslag in 'pocketformaat'. 
Financiele jaarrekening 2017