Ontstaan

Naar Amerikaans voorbeeld
SESAM academie is opgezet naar voorbeeld van het Amerikaanse project Leadership Institute for Active Aging. De Universiteit van Maryland in Washington ontwikkelde dit project in 1999.
In 2002 en 2003 was SESAM een project van het Nederlands Platform Ouderen en Europa NPOE. Het  NPOE paste, in samenwerking met vertegenwoordigers van universiteiten, nonprofitorganisaties, bedrijven en politici, het Amerikaanse model aan de Nederlandse situatie aan.  
Met ingang van 1 januari 2004 is SESAM een zelfstandige stichting.

De naam SESAM komt oorspronkelijk van
SEnioren SAMenleving. De toevoeging academie wijst op de training van nieuwe adviseurs en de regelmatige bijscholing.

 
Financiering SESAM 
Het ontwikkelen en opzetten van SESAM is financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van o.a.