Actueel

Projectadministratie in een nieuw jasje

SESAM academie is een adviesbureau voor maatschappelijke organisaties waar vrijwilligers actief zijn. Door een groeiend aantal adviseurs en uitgevoerde projecten, en aanzienlijke veranderingen in de vrijwilligerswereld is de werklast voor de bureaumedewerker gaandeweg toegenomen. Bij de uitvoering van opdrachten worden steeds meer partijen betrokken (zoals gemeenten, provincies, culturele, welzijns- en koepelorganisaties), die ieder hun eigen eisen stellen aan de uitvoering, verantwoording en vergoedingen. 
Het SESAM projectadministratiesysteem Msa is door Efficiency Online opnieuw ingericht om deze veelvoud aan projecten en de administratieve afhandeling daarvan te kunnen ondersteunen.

Resultaat
Het projectadministratiesysteem Msa biedt de SESAM adviseurs ondersteuning bij een logische en stapsgewijze doorloop van het adviesproces van aanvraag, intake, actieve projectuitvoering, declaratie van uren en kosten, facturering, resultaat en afsluiting. Daarbij is extra aandacht besteed aan een voor de adviseurs gebruikersvriendelijke opzet voor projectadministratie en eenvoudige declaratie van uren en kosten.
Msa biedt bovendien een volledige en directe aansluiting van administratie van dagdelen en kosten met de facturering en het administratiekantoor. Daarmee voldoet SESAM aan de eisen die aan goede financiële administratie en verantwoording worden gesteld.
Sinds 2004 is Efficiency Online voor ons een betrouwbare partner voor ontwikkeling en beheer van Msa en onze website. Wij ervaren de samenwerking als heel plezierig. Met hun kennis van processen en van techniek weten zij onze vragen altijd weer te vertalen naar werkbare oplossingen. De voorbereiding en uitwerking van het nieuwe proces heeft bijna twee jaar geduurd. Natuurlijk kwamen we in dit grote veranderingstraject ook voor onverwachte keuzes of dilemma’s te staan. Met een positieve insteek en wederzijds vertrouwen zijn we daar steeds weer goed uitgekomen. Met het raamwerk wat nu is neergezet hebben we een mooie en solide basis.

Wij bedanken Stichting Dioraphte die deze voor SESAM belangrijke vernieuwing financieel mogelijk heeft gemaakt. 

 

 

 

overige artikelen

 • Twentse Noabersfonds van start

  SESAM academie kennispartner van het nieuwe Twentse Noabers fonds, dat op 29 november 2019 van start is gegaan. 

  Lees meer
 • SESAM academie zet ervaring in voor lokale fondsen

  Lokale Fondsen Nederland en SESAM academie slaan de handen ineen. De 80 (als vrijwilligers werkende) SESAM adviseurs zullen lokale fondsen met raad en daad bijstaan.

  Lees meer
 • SESAM academie bruist!

  Lees nu ons nieuwe jaarverslag 'SESAM academie l 2018 in beeld' over het advieswerk, over de SESAM adviseurs en over onze samenwerking met relaties. 

  Lees meer
 • Trendrapport Vrijwillige Inzet 2019

  Lees meer
 • TijdVoorActie en SESAM academie gaan samenwerking aan

  TijdVoorActie en SESAM academie hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide organisaties zijn enthousiast over de missie om mensen aan elkaar te verbinden en willen hier graag samen aan bouwen.

  Lees meer
 • Muziek Jong voor Oud, gouden formule

  De stichting organiseert concerten door jonge musici van het conservatorium in zorginstellingen. De stichting wil geen financiële drempels opwerpen en houdt om die reden de kosten van concerten laag. De vraag is of dat op de lange termijn houdbaar is. 

  Lees meer
 • Samenwerking Prins Bernhard Cultuurfonds, provincies en SESAM academie

  Door jaarlijks een samenwerkingsproject te organiseren kunnen tientallen vrijwilligersorganisaties in de kunst en cultuur actief gesteund in hun ontwikkeling.

  Lees meer
 • SESAM Doet - NL Doet

  SESAM academie viert dit jaar haar derde Lustrum. En: wie jarig is trakteert. Onze traktatie was meedoen aan NLDoet. 
  Daarmee gaven we nu eens geen organisatieadvies maar extra handen in heel veel leuke vrijwilligersprojecten.

  Lees meer
 • Gouden Uitroepteken!

  SESAM academie feliciteert Drumfanfare Jonathan met winnen van Gouden Uitroepteken! van Prins Bernard Cultuurfonds Utrecht, project Advies op Maat.

  Lees meer
 • Theatergroep vindt identiteit

  ​Een theatergroep kampt met een teruglopend bezoekersaantal en vraagt advies bij een PR- en marketingplan om daarmee een bredere doelgroep te bereiken en meer bezoekersaantallen te realiseren.

  Lees meer
 • Historische Kring de tijd vooruit

  Historische Vereniging Wijhe vraagt advies bij de werving van nieuwe leden en van vrijwilligers, waaronder ook jongere vrijwilligers.   
  De SESAM adviseur gaat met de vereniging in gesprek, en maakt duidelijk dat deze aspecten niet los kunnen worden gezien van een integrale visie op de toekomst van de vereniging.  

  Lees meer
 • Fanfare kijkt naar de toekomst

  Een fanfarecorps veroudert. Het lukt niet om nieuwe leden te werven, de bestuursleden (waaronder de voorzitter) zijn ouder en willen hun functie na vele jaren neerleggen.
  SESAM academie wordt om advies gevraagd.

  Lees meer
 • De geest uit de fles

  Een orkest vraagt hulp bij ledenwerving, pr en bij het besturen. Prins Bernard Cultuurfonds Utrecht stelt vijf dagdelen SESAM organisatieadvies beschikbaar.

  Lees meer
 • Harmonie dreigt te verdwijnen

  Een muziekvereniging in een klein buurtschap dreigt te verdwijnen, er moeten nieuwe wegen worden gevonden om toekomstperspectief te behouden.

  Lees meer
 • Orkest kiest koers

  Een orkest vraagt advies aan de SESAM academie: hulp bij de vertaling van strategie naar een concreet en implementeerbaar plan. 

  Lees meer
 • Vereniging Weidevogelbescherming Avereest blij met advies

  Weidevogelbescherming Avereest krijgt advies om donateurs te werven en om meer jeugdleden aan de vereniging te binden. Daarnaast zijn er organisatorische en bestuurlijke aandachtspunten.

  Lees meer
 • Unicef Drenthe vindt nieuw elan

  Regionaal comité Unicef centraal Drenthe verlegt het werkterrein en zet zich in voor voorlichting op scholen.

  Lees meer
 • Buurtpanel toekomstbestendig

  De rol van het buurtpanel in een grote gemeente is aan het veranderen, door de veranderende rol van de gemeente en de dynamiek in de samen-leving. Het buurtpanel bezint zich op de toekomst.

  Lees meer
 • Vrijwilligersbeleid nodig

  Een grote vrijwilligersorganisatie heeft behoefte aan vernieuwing van het vrijwilligersbeleid, waardoor voor vrijwilligers én beroepskrachten duidelijk wordt wat de afspraken zijn. 

  Lees meer
 • Sportvereniging in het nauw

  Na fraude door de penningmeester dreigt faillissement.
  De gemeente wil wel ondersteunen, mits aan voorwaarden wordt voldaan.

   

  Lees meer