Sesamacademie Nieuwsbrief
Bekijk in de browser
logo Sesam

SESAM Nieuwsflits

Juli 2020
SESAM en advies voor Inloophuizen

SESAM en advies voor Inloophuizen

Fonds Fransiscus is een initiatief van Kansfonds. Het is een vangnet voor mensen waar nauwelijks nog iemand naar omkijkt. Die leven in diepe armoede of eenzaamheid en waarbij hun menselijke waardigheid in het geding is. Fonds Franciscus gaat zich in eerste instantie richten op de ondersteuning en versterking van ongeveer 200 inloophuizen in Nederland. Omdat dit dé belangrijkste plek is waar deze mensen nog contact van mens tot mens hebben. 

Kom erbij met kunst en cultuur

Kom erbij met kunst en cultuur

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich 'sterk eenzaam'.  Het ministerie van VWS start daarom het meerjarige actieprogramma Eén tegen een-zaamheid. Daarin wordt een lokale aanpak ondersteund met de vorming van lokale coalities: gemeenten werken samen met bedrijven, sociale, maatschappelijke en culturele organisaties aan een duurzame, integrale aanpak tegen eenzaamheid. De komende jaren wordt in 380 Nederlandse gemeenten een lokale coalitie gevormd.
Niet te bang voor korte termijn vrijwilligerswerk

Niet te bang voor korte termijn vrijwilligerswerk

Langzamerhand valt er voor geen enkele vrijwilligersorganisatie meer aan te ontkomen: episodisch vrijwilligerswerk. Dit is de verzamel term voor allerlei vormen van vrijwilligerswerk waarbij vrijwilligers eenmalige of korte termijn mogelijkheden van vrijwilligerswerk aangaan (Cnaan & Handy, 2005). Dat kunnen ze doen door een dag mee te helpen en daarna meestal niet meer terug te komen. Maar dat kan ook door drie maanden de organisatie te ondersteunen zonder verder commitment (het schrijven van een beleidsplan), of door met een bepaalde frequentie (ieder jaar) ad hoc dezelfde klus te doen (kindervakantieweek, vrijwilliger bij vierdaagse e.a). Lucas Meijs, Stephanie Maas en Philine van Overbeeke zien kansen in deze vorm van vrijwilligerswerk.
 

De ene Kringloop is de andere niet

De ene Kringloop is de andere niet

Uit onze adviespraktijk: Vintage and More is een sinds 2014 bestaande kringloopwinkel in Malden. De organisatie groeide snel, er was weinig tijd voor reflectie op organisatie en samenwerking. In een eerste adviestraject is een optimale organisatie structuur en verdeling van taken en verant-woordelijkheden uitgewerkt. 
Nu ligt er een vervolgopdracht: Kringloop is geen beschermd begrip, iedereen kan een kringloopwinkel starten. Kringloopbedrijven met het Keurmerk van Branchevereniging Kring-loopbedrijven Nederland (BKN)  hebben aange-toond op een professionele, veilige en verantwoordelijke manier met mensen en materialen om te gaan. SESAM adviseurs begeleiden en adviseren Vintage and More bij het opstellen van alle documenten ter verkrijging van het Keurmerk BKN.
Initiatieven voor vluchtelingen snel van de grond

Initiatieven voor vluchtelingen snel van de grond

 

WIJDOENMEE is een initiatief van verschil-lende samenwerkende partijen (particulieren, organisa-ties, fondsen) in Nederland. Het zorgt ervoor dat goede initiatieven van en voor vluchtelingen, statushouders, asielzoekers en ongedocumenteerden snel van de grond komen. Daarmee worden diegenen die het nodig hebben snel geholpen. wijdoenmee.nu
Nieuwe SESAM adviseurs in de schoolbanken

Nieuwe SESAM adviseurs in de schoolbanken

13 nieuwe SESAM adviseurs startten op 25 september met hun opleiding voor adviseur vrijwilligersorganisties. Het programma van de opleiding bevat onderwerpen als: de positie en rol van vrijwilligers in de samenleving,  de cultuur van vrijwilligersorganisaties en de rol van adviseur. Aan de hand van praktijkvoorbeelden oefenen wij de SESAM methodiek van adviseren. Naast aandacht voor adviesvaardigheden, werken wij aan vaardigheden die nodig zijn voor het begeleiden en coachen van personen, teams en besturen van vrijwil-ligersorganisaties. Gastdocenten uit verschillende sectoren verzorgen delen van de leergang. 
Grootste onderneming van Nederland

Grootste onderneming van Nederland

1,2 miljoen werknemers van De Grootste Onderneming van Nederland doen meer dan 8 uur vrijwilligerswerk per week. Je bent vrijwilliger wanneer je niet verplicht en onbetaald werk verricht, voor anderen of voor de samen-leving. Maak kennis met enkele vrijwilligers van De Grootste Onderneming van Nederland, lees je wat jouw rechten zijn als vrijwilliger en waar je terecht kunt voor meer informatie.

Vrijwillige  Inzet: Goed Geregeld!

Vrijwillige Inzet: Goed Geregeld!

De methodiek Vrijwillige Inzet Goed Geregeld van NOV is er voor álle organisaties die met vrijwilligers werken. Het is een online instrument, het helpt je bij het maken of verbeteren van je vrijwilligersbeleid. Ook kan je organisatie het NOV-Keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld behalen. Zo ziet ook de buitenwereld dat het vrijwilligerswerk in jouw organisatie goed geregeld is.  www.vrijwilligeinzetgoedgeregeld.nl 


Facebook

LinkedIn

Twitter

logo Sesam
Afmelden voor mailings
7321 CD Apeldoorn | Deventerstraat 130 c | 055 360 29 16 | info@sesamacademie.nl