Sesamacademie Nieuwsbrief
Bekijk in de browser
logo Sesam

SESAM Nieuwsflits

April 2018
Nieuwe directeur voor SESAM academie

Nieuwe directeur voor SESAM academie

SESAM academie is een organisatie van en voor vrijwilligers. Dit betekent dat ook de directeur een vrijwilliger is. Van 2013 - 2017 was Jaap Lagendijk directeur, na eerst enkele jaren als SESAM adviseur actief te zijn geweest. Per 1 december 2017 heeft hij zijn functie beëindigd. 
Uit onze eigen geledingen hebben we een opvolger gevonden in de persoon van Yvonne Lengkeek. We zijn blij met haar benoeming. 
De komende tijd zal zij onder meer gebruiken om kennis te maken met onze relaties en partners.  Daarnaast ligt het ontwikkelen van een nieuw beleidsplan 2019 - 2022 'op haar bordje'. 
Nu ook Interimbestuur

Nu ook Interimbestuur

Er blijkt  behoefte te zijn bij vrijwilligersorganisaties aan interim bestuur (in brede zin).  Een deel van onze adviseurs is gekwalificeerd om op te treden als interim bestuurder;  hierbij moet onderscheid worden gemaakt in de verschillende rollen, zoals bijv. procesbegeleider of als leidinggevend bestuurder.
In de periode 2016 / 2017 hebben SESAM adviseurs in meerdere projecten daarmee ervaring opgedaan. 
Interim bestuurstaken worden geïntegreerd in het huidige dienstenpakket van de SESAM academie.
NLDoet! en SESAMDoet!

NLDoet! en SESAMDoet!

SESAM academie werd opgericht in 2003, we vieren dit jaar  ons derde Lustrum. En: wie jarig is trakteert. Een van onze 'traktaties' was meedoen aan NLDoet. 
Daarmee gaven we nu eens geen organisatieadvies maar extra handen in heel veel leuke vrijwilligersprojecten.
In het hele land staken 32 SESAM adviseurs de handen uit de mouwen: pannenkoeken bakken in een zorginstelling, een high tea verzorgen, een schoolplein opknappen, een tuin onder handen nemen, vrijwilligersteams begeleiden bij een zorgboerderij, een bijenhotel maken, zand scheppen, klussen bij een woongroep en klussen in het Maximapark. 
NLDoet! is de grootste vrijwilligersactie in Nederland, georganiseerd door het Oranjefonds.
Een impressie van deze dagen vindt u in de kleurrijke SESAMDoet! Krant. 
Rabobank Gooi en Vechtstreek

Rabobank Gooi en Vechtstreek

Rabobank Gooi en Vechtstreek steunt SESAM academie met een bijdrage van € 3.000,- uit het Donatiefonds 2018.  Met dit bedrag kunnen de SESAM adviseurs  in het betreffende werkgebied vrijwilligersorganisaties ondersteunen met organisatieadvies. 
Wij zijn erg blij met deze donatie en zullen onze uiterste best doen het bedrag zo zinvol mogelijk (met de grootste impact)  in te zetten.

Uit de adviespraktijk

Uit de adviespraktijk

De directeur van de Zusters Franciscanessen in Oirschot klopte aan bij SESAM academie. De congregatie wil graag een moreel kompas meegeven aan de samenleving aan de hand van het principe ‘Leven met Aandacht’. Dit kan op een aantal manieren, waarbij een museum er een van is. 
Adviesvraag: inspirerende advisering over de inrichting van een dergelijk museum en over de manier waarop het gedachtegoed van Sint Franciscus op een hedendaagse manier zou kunnen worden verspreid.
Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan! 21 Maart is het zover! Het NOV heeft een ‘lobbytoolkit’ ontwikkeld om bij politici meer aandacht voor het het vrijwilligerswerk te genereren. Ook heel belangrijk bij de komende coalitiebesprekingen!
https://www.nov.nl/kwaliteit-en-diensten/lobbytoolkit-gr2018
Participatie in je gemeente

Participatie in je gemeente

Wil je in je gemeente werken aan integrale participatiebevordering? Dan is het Participatiewiel van Movisie een handig hulpmiddel!
https://www.movisie.nl/publicaties/participatiewiel

Facebook

LinkedIn

Twitter

logo Sesam
Afmelden voor mailings
7321 CD Apeldoorn | Deventerstraat 130 c | 055 360 29 16 | info@sesamacademie.nl