Actueel

Blog: Harmonie St Gerardus Heerlen: daar zit muziek in!

Door SESAM adviseurs Annet Schreurs en Helen Eggenkamp

Harmonie St. Gerardus wilde op tijd stappen nemen om het voortbestaan van de vereniging zo goed mogelijk te waarborgen. Er waren zorgen over het toetreden van jeugdleden, het aantrekken van volwassen leden en het bestuur wilde naast projectgelden ook andere vormen van inkomsten genereren. Het bestuur deed een beroep op SESAM.

Begin 2023 werd er een brainstormsessie georganiseerd met alle leden. Onder leiding van twee SESAM adviseurs werden er stellingen over de genoemde thema’s besproken. Dat leverde goede input op, die gebruikt werd voor het aanreiken van een aantal bouwstenen voor het  nieuwe beleid. Veel dingen waren bekend maar de reacties en adviezen van de SESAM adviseurs over deze zaken gaven nieuwe inzichten.

Inzichten waarmee het bestuur voortvarend aan het werk ging, zoals bleek tijdens de evaluatiebijeenkomst met de SESAM-adviseurs:

De harmonie was al een traject gestart met werven van jeugdleden via scholen. Inmiddels hebben ze een jeugdorkestje van 9 kinderen met een eigen dirigent en het loopt goed. Besproken is hoe ze de leden kunnen vasthouden, de ouders erbij kunnen betrekken en naast samen muziek maken de kinderen op een andere manier aan de vereniging kunnen binden.

Ook is het bestuur begonnen met het faciliteren van een verkorte opleiding voor volwassenen om een instrument te bespelen. De methode hiervoor is ontwikkeld in Friesland en de eerste resultaten zijn zeer bemoedigend. Ze hebben inmiddels al een paar oud-leden weer aan zich kunnen binden.

Een onderdeel dat veel aandacht vraagt van de vereniging is de PR en de communicatie. De harmonie laat weinig van zich horen en zien buiten de traditionele optredens. De leden kwamen met veel suggesties en ideeën om de vereniging vaker in beeld te brengen. Een aantal zaken is intussen al in gang gezet en in overleg met de SESAM adviseurs is gekeken welke verbindingen er gemaakt kunnen worden met doelgroepen in relatie met de doelen van de vereniging. En met wie ze in contact kunnen treden, hoe ze bepaalde kanalen en media kunnen inzetten en de resultaten kunnen borgen.

Het traject met de leden en de SESAM adviseurs en de eerste resultaten van de stappen die zijn gezet, heeft nieuwe energie opgeleverd voor het bestuur. Voornemen is om de bestuursvergaderingen wat anders op te zetten en tijd in de bouwen voor reflectie.  Besproken is hoe ze effectiever kunnen samenwerken met de commissies en werkgroepen en de inzet van de bestuursleden meer zichtbaar kunnen maken voor de leden.

Wij hebben er als SESAM adviseurs vertrouwen in dat dit bestuur veel voor elkaar krijgt en dat het voortbestaan van de harmonie vooralsnog in goede handen is!

Het adviestraject werd financieel mogelijk gemaakt door KNMO, muziekkoepel voor de instrumentale amateurmuziek.  

overige artikelen

 • SESAM in beeld 2023

  In 2023 heeft SESAM academie bijna 280 projecten waarin vrijwilligers actief zijn, verder kunnen helpen. Door de regionale en lokale verbinding kunnen onze adviseurs uitstekend inspelen op wat er leeft bij deze organisaties. Ons kenmerk: een gezamenlijke, betrokken aanpak. Zo is SESAM altijd dichtbij. In ons jaarverslag 'SESAM in beeld' vertellen we daar graag meer over. 

  Lees meer
 • Blog: Concurrentie

  “Hoe kan ik de samenwerking met die vereniging verbeteren?” vraagt een welzijnswerker mij. Wat hij precies bedoelt? Nou, die vereniging wil haar leden niet naar de activiteiten sturen die hij organiseert. Ze maken er alleen melding van in het verenigingsblad. Dat is een interessante visie. 

  Lees meer
 • Opleidingen voor besturen van de reddingsbrigades

  Alweer twee jaar verzorgen wij voor de Reddingsbrigade Nederland (KNBRD) opleidingen voor besturen van lokale reddingsbrigades. Het doel van de opleidingen is besturen te versterken in hun taken en zijn in een prettige samenwerking met het landelijk bureau tot stand gekomen. 

  Lees meer
 • Stichting Dagbesteding ABEL in Rijen

  Als je werkt in de zorg- en welzijnssector met mensen met een (lichte) vorm van dementie en andere lichamelijke en/of geestelijke zorgvragen zie je vaak allerlei dingen die anders en beter georganiseerd kunnen worden. Zo ook de twee oprichtsters van stichting Dagbesteding ABEL. 

  Lees meer
 • Kom jij het bestuur van SESAM versterken?

  Zoek jij een plaats waar je maatschappelijk van betekenis kunt zijn? Dan hebben we een prima plek voor jou: word bestuurslid bij de SESAM academie. SESAM is een vrijwilligersorganisatie, met één parttime beroepskracht en een directeur. Circa 75 enthousiaste SESAM adviseurs ondersteunen met hun kennis en kunde maatschappelijke organisaties die werken met vrijwilligers.

  Lees meer
 • SESAM vernieuwt!

  Het bestuur van SESAM presenteert met veel plezier de nieuwe directeur van de organisatie: Rob de Vries. Rob is al enige jaren actief als SESAM adviseur. Samen met het grotendeels vernieuwde bestuur heeft Rob de Vries het werken aan externe relaties tot speerpunt benoemd.
   

  Lees meer
 • Voortzetting samenwerking met RCOAK

  Sinds vorig jaar werkt SESAM met veel plezier samen met Stichting RCOAK. Stichting RCOAK – fonds voor een menswaardig bestaan – is een Amsterdams vermogensfonds dat al meer dan 420 jaar actief is in onze hoofdstad. Zij versterken organisaties en initiatieven gericht op ouderen in heel Nederland, en op Amsterdammers in bestaansonzekerheid.

  Lees meer
 • Viering dertig jaar Home-Start

  Op 2 november is het dertigjarig bestaan van Home-Start Nederland gevierd in het bijzijn van Koningin Máxima. SESAM academie is sinds 2013 betrokken bij het programma, dat ouders steunt met lichte, alledaagse opvoedvragen. Meer dan 160 gemeenten zetten Home-Start in binnen hun lokale jeugdbeleid als vorm van pedagogische hulp. 

  Lees meer
 • Een nieuwe focus op het sociale domein

  Dorpswerk Noord-Holland is een provinciale vereniging van dorpshuizen en dorpsraden die subsidie ontvangt van de provincie. De afgelopen jaren was de ondersteuning van hun leden met name gericht op het opstellen van dorpsvisies (bereikbaarheid, verkeersveiligheid etc.) en het verduurzamen van de dorpshuizen.

  Lees meer
 • Zet jullie sociale initiatief zich in voor mentale gezondheid?

  Lees meer
 • En fonds voor bewonersinitiatieven

  Lees meer
 • Blog: 'Het is zoals het aan het worden is'

  "Je herkent onmiddellijk aan de titel dat het een spreuk van LOESJE is. Het prikkelt en zet je even anders aan het denken. Voor ons, Willem Lenderink en Elly Smits, adviseurs van de SESAM Academie was onze betrokkenheid bij Loesje een ervaring in die lijn." 

  Lees meer
 • Veerkracht van vrijwilligers in ons jaarverslag

  Over het afgelopen jaar vertellen we u graag meer in ons jaarverslag SESAM in Beeld. We blikken we terug op een nog steeds wat roerig jaar, waarin het vrijwilligersorganisaties moeite kost om leden te werven en te behouden, of om nieuwe vrijwilligers te vinden. Toch kunnen we met z'n allen trots zijn op de veerkracht van vrijwilligers. In het jaarverslag leest u dan ook over mooie projecten zoals inloophuis Goud voor Noord en ADRA Nederland.

   

  Lees meer
 • Blog: 'Terugblik van een ex-SESAM-adviseur'

  "Een mens sluit vele hoofdstukken in zijn of haar leven af om dan vervolgens met nieuwe energie weer aan een nieuw hoofdstuk te beginnen. Bij toeval bracht ik in 2014 een bezoek aan de website van SESAM academie, werd geprikkeld om me aan te melden, werd aangenomen en eind 2022 sloot ik het hoofdstuk bij SESAM weer af. In een moment van reflectie zet ik op een rij wat deze periode als SESAM-adviseur mij gebracht heeft."

  Lees meer
 • Blog: "Profilering bleek de kern van het werk'

  "In september 2020 wordt aan SESAM gevraagd of zij behulpzaam kan zijn bij de versterking van het kernteam van het BIC (Bezinnings- en Inspiratie Centrum) in Lochem. De vraag is als volgt geformuleerd: we zijn op zoek naar en hebben hulp nodig bij professionalisering van de organisatie en bij het vinden van een goede structuur met een verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Daarnaast wordt ondersteuning gezocht bij het vrijwilligersbeleid, PR-plan, begroting, algemeen beleid en werving van vrijwilligers."

  Lees meer
 • Blog: 'SESAM pleit voor deskundige vertrouwenspersonen voor Vrijwilligers'

  "Vrijwilligers, met name in de informele zorg en maatschappelijke hulpverlening krijgen regelmatig te maken met discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie en pesten. Als de organisatie dit ongewenste gedrag niet herkent en erkent, stopt de vrijwilliger. De cultuur binnen de organisatie verbetert dan waarschijnlijk ook niet."

  Lees meer
 • Blog: 'Op weg naar een sterk bestuur'

  "Iedere keer als ik aan een nieuwe opdracht begin ben ik benieuwd. Welke mensen zal ik ontmoeten? Wat zijn hun vragen nu echt? Zou het lukken een tijdje mee op te lopen met deze organisatie en daarna afscheid te nemen met een goed gevoel? "

  Lees meer
 • Inzicht en steun voor De emigratie generatie

  Lees meer
 • Blog: 'Vrijwilligen' is een nieuw Belgisch werkwoord

  "Ik interview als vrijwilligster veel mensen die zich inzetten voor hun omgeving, hun buurt en hun passie. Zij vertellen me wat ze belangrijk vinden, waar ze aan hechten en waar ze trots op zijn. Met hun inzet verrijken zij het leven van anderen en vaak tot hun eigen verbazing ook hun eigen leven."

  Lees meer
 • Blog: Bestuursleed

  "Nederland kent ongeveer 162.580 stichtingen en 140.500 verenigingen. Deze verenigingen worden bestuurd door, normaal gesproken, drie of meer bestuursleden. Dat zijn minimaal 909.240 mensen op ruim genomen 13.000.000 volwassenen. Als regiocoördinator adviesaanvragen Zuid-Nederland kom ik bestuursperikelen zeer frequent tegen."

  Lees meer
 • Van koudwatervrees naar het vormen van een stichting

  2019, nog voor Corona. Een aantal enthousiaste vrouwen organiseert activiteiten voor de Antilliaanse Gemeenschap in hun woonplaats. Dat willen ze meer body geven door een stichting te vormen. De opbouwwerker, die de groep ondersteunt, informeert of SESAM hier iets bij kan betekenen. SESAM-adviseur Annet Schreurs vertelt meer over dit traject.

  Lees meer
 • Blog: Help, vrijwilligers gezocht!

  "Als SESAM-adviseur kom ik regelmatig bij organisaties die zitten te springen om vrijwilligers. Dat herken ik uit mijn pré-pensionada leven, waar ik als directeur van Telehulpverlening Limburg 24/7 bereikbaarheid moest realiseren met vrijwilligers. Vooral de nachtdiensten waren, begrijpelijk, niet erg populair. "

  Lees meer
 • Wat een handreiking kan doen

  Bij een muziekvereniging in Zuidwest Nederland heeft de coronaperiode er flink ingehakt. Het ledenbestand stond al jaren onder druk, maar tussen 2020 en 2022 halveerde het. De vereniging dreigde ten onder te gaan: de slagwerkgroep en het opleidingsorkest zijn al opgeheven en de opleiding tot muzikant moest worden beëindigd. De sfeer binnen de vereniging was er ook niet beter op geworden.

  Lees meer
 • Blog: Gezelligheid, inspiratie en verdienmodellen

  "Na een zeer lang verblijf in Frankrijk, waar de zomer nog net wat warmer was dan in Nederland (de temperatuur tikte maar liefst 41 graden aan) ben ik weer in Nederland en volop bezig met de SESAM Academie." 

  Lees meer
 • Gezocht: twee actieve bestuursleden

  Ben jij iemand die weet wat er in de samenleving speelt? Heb je affiniteit met advieswerk, vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en ben je breed georiënteerd? SESAM Academie zoekt twee actieve bestuursleden die zich willen inzetten voor het bevorderen van de kwaliteit en professionaliteit van vrijwilligersorganisaties.

  Lees meer
 • Uit de adviespraktijk: Een droom realiseren

  Lees meer
 • Vertrouwenspersoon, hard nodig!

  Wat doet jouw organisatie met klachten over ongewenst gedrag? Wegkijken is geen optie. Morgen kan er iets spelen bij jouw club. Dan blijkt de waarde van een goede voorbereiding.

  Lees meer
 • Dit zeggen onze opdrachtgevers over ons en over onze dienstverlening.

  "Het is heel fijn dat je als vrijwilligersorganisatie in ontwikkeling een beroep kunt doen op ervaren adviseurs die met je meedenken op die onderdelen waar je zelf weinig expertise hebt."

  Lees meer
 • Oranje Fonds project in Limburg

  Het Oranje Fonds biedt vouchers voor organisatieadvies aan sociale initiatieven in Limburg. 

  Lees meer
 • Uit de adviespraktijk

  Lees meer
 • Delft bloeit als nooit tevoren

  "Wij zijn zeer tevreden met het resultaat van het advies: er ligt nu een beleidsplan (2021-2024), waarin opgenomen een opsomming van kern- en nevenactiviteiten, een actieplan en een meerjarenbegroting".

  Lees meer
 • Het 'Onze Buurt Zetje'

  Met dit Zetje willen we groepen helpen die een prachtig idee hebben, maar net wat slagkracht missen om het plan goed uit te voeren.


   

  Lees meer
 • Toekomstbestendig straatpastoraat Utrecht

  Straatpastoraat Utrecht denkt na over hoe het in de toekomst zijn werk kan blijven doen voor dak- en thuislozen. SESAM adviseurs denken mee en adviseren.  

  Lees meer
 • SESAM biedt de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon in te schakelen

  Medewerkers of vrijwilligers kunnen in een situatie komen, waarin zij behoefte hebben aan steun en advies. Een vertrouwenspersoon kan deze geven bij ongewenste omgangsvormen of bij integriteitsvraagstukken.

  Lees meer
 • Oranjefonds en SESAM academie helpen vrijwilligers-organisaties en verenigingen

  Het Oranjefonds en SESAM academie gaan samenwerken om nóg meer organisaties en burgerinitiatieven te ondersteunen.

  Lees meer
 • TijdVoorActie en SESAM academie gaan samenwerking aan

  TijdVoorActie en SESAM academie hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide organisaties zijn enthousiast over de missie om mensen aan elkaar te verbinden en willen hier graag samen aan bouwen.

  Lees meer
 • Dorpshuis De Schalm, Heerle pakt zoektocht naar bestuursleden voortvarend aan

  Het resultaat is een enthousiast en slagvaardig dagelijks bestuur, bekwame bestuursleden en nieuw elan in het buurthuis.

  Lees meer
 • Samenwerking Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

  De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en SESAM academie werken samen.
  Leden van de Vereniging kunnen voor advies een beroep doen op SESAM adviseurs.

  Lees meer
 • Goud van Noord: 'Een adviseur van buiten kan het proces borgen'

  Goud van Noord is een diaconale stichting en iedere dag op zoek naar ‘Rotterdams goud’. Wat hun drijft is talenten ontdekken, ontwikkelen en zich voor deze mensen inzetten. In het kader van onze samenwerking met Fonds Fransiscus hebben we bij Goud van Noord een adviesproject uitgevoerd.

  Lees meer
 • Muziekverenigingen in het nauw

  SESAM werkt samen met de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO), een belangenorganisatie voor instrumentele amateurmuziek in Nederland. Via onze SESAM adviseurs helpen we op die manier muziekorganisaties 'in het nauw', doordat zij bijvoorbeeld steeds minder leden hebben.

  Lees meer

 • We Doen Het Samen Festival 2024

 • Indebuurt033 Amersfoort

 • Aanbod van workshops in de regio Zuidoost

 • Opdracht DBCX Doofblinden Connexion

 • Oranjefonds en SESAM academie helpen vrijwilligers-organisaties en verenigingen

 • Samenwerking met Oranje Fonds

 • Overeenkomst Kansfonds - SESAM academie

 • Brede samenwerking voor Inloophuizen

 • We doen het samen! Festival 2019

 • Voedselbank

 • Gouden Uitroepteken, fotografie Birgit Schuch

 • Gouden Uitroepteken, fotografie Birgit Schuch

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • Advies aan Museum i.o.

 • Bij de Franciscanessen