Adviespraktijk


Advies in uitvoering
SESAM academie heeft gemiddeld 40 tot 60 opdrachten in portefeuille. De opdrachten zijn verspreid over diverse sectoren: welzijn, zorg, integratie, jeugd en jongeren, ouderen, kunst, cultuur, natuur en milieu. Het aantal dagdelen in een opdracht varieert van enkele dagdelen tot grote opdrachten van 50 dagdelen of meer.

Grote en kleine vrijwilligersorganisaties kunnen rechtstreeks contact opnemen met SESAM academie. Daarnaast vervullen vrijwilligerscentrales, koepelorganisaties, fondsen, gemeenten en provincies vaak een bemiddelende rol. 

Behalve organisatieadvies biedt SESAM academie ook interimbestuur.