Voor wie werkt SESAM?

  • Verenigingen of stichtingen met een maatschappelijk doel (niet op winst gericht);
  • Burgerinitiatieven of sociale ondernemingen;
  • Organisaties die werken met vrijwilligers;
  • Organisaties die bezig zijn met bestuurlijke of organisatorische vraagstukken;
  • Organisaties die gevestigd zijn in Nederland;
  • Organisaties die geen financiële middelen hebben om de opdracht door een commercieel adviesbureau te laten uitvoeren;

Vanzelfsprekend mogen opdrachten niet discriminerend zijn of strijdig met wetgeving of met de doelstelling van SESAM zelf. Opdrachten waarvan de inhoud een uitgesproken religieus of politiek karakter heeft neemt SESAM niet aan.