Kosten


Investeren in uw organisatie
Schakelt u SESAM in, dan investeert u tegen relatief lage kosten in de toekomst van uw organisatie. 
Een adviestraject van enkele dagdelen is vaak voldoende om uw organisatie een belangrijke stap verder te helpen. Ook intensieve begeleiding voor een langere periode is mogelijk.
Het intakegesprek is kosteloos en verplicht u tot  niets. Na het intakegesprek volgt een plan van aanpak waarin helder wordt beschreven wat u kunt verwachten. De werkzaamheden worden beschreven en het daarvoor benodigde aantal dagdelen.  Na uw akkoord start de advisering zoals met u is overeengekomen. 
De opdrachtgever betaalt een vergoeding per dagdeel. Weliswaar bieden de adviseurs hun inzet vrijwillig aan, maar SESAM maakt opleidings- en bureaukosten. 
Met ingang van 1 januari 2020 geldt voor nieuwe overeenkomsten een dagdeelprijs van €80,00 exclusief btw per adviseur.

Fondsen en sponsoren
De kosten mogen ook worden gedragen door een derde partij, bijvoorbeeld een gemeente, een koepelorganisatie, een fonds of een sponsor. 
Ook als de kosten een beletsel vormen kunt u contact opnemen met SESAM. Wij zoeken hier samen met u een oplossing voor. 

Onkostenvergoeding SESAM adviseurs
De adviseurs ontvangen geen vergoeding maar brengen wel, in overleg met de opdrachtgever, gemaakte kosten in rekening. Denk hierbij aan reiskosten à € 0,28 per kilometer.