Links

Wij hebben een overzicht samengesteld van organisaties die mogelijk voor u van belang zijn. Door op de link te klikken komt u op de website van de betreffende organisatie.
 
Algemeen
Informatie over overheidsinstellingen
Centraal Bureau voor de Statistiek
Sociaal Cultureel Planbureau
 
Fondsen
Prins Bernard Cultuurfonds
VSBfonds
Fonds 1818
Stichting Doen
Oranje Fonds
Kinderpostzegels
Konferentie Ned. Religieuzen (KNR)
Kans Fonds
Ned. Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK)
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
De Maatschappelijk Ondernemers Groep
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederland
 
Ondersteuning vrijwilligerswerk
MOVISIE, Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling
Platform Vrijwillige Inzet NOV
Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling Groningen
Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling Friesland Partoer
Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling Drente Stamm
Spectrum partner met Elan Gelderland
ZB Zeeland
Stichting ZET Noord Brabant
Provinciale Ondersteuning Vrijwilligerswerk Limburg
 
Vrijwilligerswerk
Agora, landelijke beroepsvereniging vrijwilligerswerk
 
Zorg en welzijn
PGO Support ondersteuningsorganisatie voor Patienten, Gehandicapten en Ouderen
Humanitas, vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw

Website
Johan G. Hahn Photography
Efficiency Online