Organisatieadvies


Heeft uw vrijwilligersorganisatie advies nodig?
Vrijwilligers, mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een ander of de samenleving, zijn van alle tijden. Maar die tijden veranderen. De wensen en verwachtingen van vrijwilligers veranderen mee met de tijd, daarnaast is voor vrijwilligersorganisaties van belang zich ondernemend op te stellen, en voorbereid te zijn op de gevolgen van veranderende wet- en regelgeving.

Is uw organisatie toekomstbestendig? 
Werkt uw organisatie of initiatief met vrijwilligers? Waarschijnlijk gaan heel veel zaken goed, maar zijn er ook punten waarop uw organisatie zich kan verbeteren.  Wij brengen samen met u de sterke kanten en de verbeterpunten van uw vrijwilligersorganisatie in beeld. Wij adviseren en ondersteunen bij de ontwikkeling van uw organisatie. 

Organisatieontwikkeling
SESAM adviseurs bieden advies en ondersteuning bij:
Of...hebt u een andere hulpvraag?  

Neem contact op!
Ondersteuning door een SESAM adviseur kan uw organisatie een stap verder helpen. SESAM adviseurs zijn experts op het gebied van vrijwilligerswerk en zijn belangeloos betrokken.  In een leergang van SESAM academie hebben zij zich verdiept in vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties.
Nu zetten zij zich - op basis van vrijwilligheid - in voor de samenleving: voor u en uw organisatie! 


  • Workshop Marketing

  • Op de beursvloer

  • Brainstorm bijeenkomst