Organisatieadvies

Uw club, vereniging, stichting, sociale onderneming of burgerinitiatief heeft te maken met veranderingen binnen de organisatie of in de wereld er omheen. Veranderingen kunnen nieuwe kansen bieden maar stellen ook andere eisen. Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie meebeweegt, zich ontwikkelt en voldoende kan inspelen op de eisen van de tijd?

Is uw organisatie toekomstbestendig? 
Werkt uw organisatie of initiatief met vrijwilligers? Waarschijnlijk gaan heel veel zaken goed, maar zijn er ook punten waarop uw organisatie zich kan verbeteren.  Wij brengen samen met u de sterke kanten en de verbeterpunten van uw vrijwilligersorganisatie in beeld. Wij adviseren en ondersteunen bij de ontwikkeling van uw organisatie.

Organisatieontwikkeling

SESAM adviseurs zijn experts op het gebied van bestuurlijke- en organisatorische vraagstukken zoals:
Of...hebt u een andere hulpvraag?  

Neem contact op!
Ondersteuning door een SESAM adviseur helpt uw organisatie een stap verder. SESAM adviseurs zijn onafhankelijk en belangeloos betrokken. Zij zetten zich op basis van vrijwilligheid in voor u en uw organisatie! 


  • Workshop Marketing

  • Op de beursvloer

  • Brainstorm bijeenkomst