Actueel

Steuntje in de rug voor enthousiaste theatervereniging

Uit de adviespraktijk

Een theatervereniging vraagt ondersteuning bij de volgende onderwerpen:

 • Ledenwerving.
 • Werven van nieuwe bestuursleden.
 • Verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen bestuur en commissies.
Door middel van PowerPoint-presentatie, voor alle leden, is advies gegeven  inzake methoden voor ledenwerving. Met het bestuur is gesproken over wegen en manieren voor de werving van nieuwe bestuursleden. Eveneens met het bestuur zijn de mogelijkheden voor verdeling van taken, etc. doorgesproken.
In dit relatief korte adviestraject van vier dagdelen is veel bereikt.  Na de PP-presentatie is men actief geworden met het werven van nieuwe leden. Het ledental is toegenomen van 9 naar 16.
Het aantal bestuursleden is verhoogd van 2 naar 4 ( en misschien zelfs 5).
Het bestuur gaat in het najaar met de leden overleggen over de verdeling van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

overige artikelen

 • Anjeractie Prins Bernard Cultuurfonds

  Verenigingen of stichtingen kunnen meedoen aan de Online Anjeractie 2019.  Vanaf dit platform kan men een club aanmaken en geld werven voor de eigen clubkas en de Anjeractie.

  Lees meer
 • Uit de adviespraktijk

  Gemeente Zwartewaterland neemt het voortouw in gemeentelijk cultuurbeleid. De gemeente heeft  cultuurinstellingen uitgenodigd voor een brainstormsessie om problemen te inventariseren. Een passend aanbod aan workshops door SESAM academie was het resultaat.

  Lees meer
 • Dorpshuis kijkt naar de toekomst

  Met een goed beargumenteerd meerjarenplan is de kans op een financiële ondersteuning door een fonds of Gemeente groter. 

  Lees meer
 • Mijn Eigen Thuis en SESAM academie

   

  Mijn Eigen Thuis en SESAM academie kiezen voor samenwerking. Daarmee komt   organisatieadvies voor ouderinitiatieven voor huisvesting van jongeren met een beperking binnen handbereik. 

  Lees meer
 • Rabobank Gooi en Vechtstreek maakt mogelijk

  Rabobank Gooi en Vechtstreek steunt SESAM academie met een bijdrage van € 3.000,- uit het Donatiefonds 2018.  

  Lees meer
 • PatiŽntenvereniging zoekt samenwerking

  Een patiëntenorganisatie neemt het initiatief om samen met drie andere patiëntenorganisaties, met gedeelde belangen waar het de patiënten betreft, een bijeenkomst te organiseren vanuit de gedachte: samenwerking loont.

  Lees meer
 • Muziekpodium met ambitie

  Een kort geleden opgericht Muziek Podium weet onvoldoende bezoekers te trekken en vraagt advies bij een communicatieplan.

  Lees meer

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks