Actueel

Steuntje in de rug voor enthousiaste theatervereniging

Uit de adviespraktijk

Een theatervereniging vraagt ondersteuning bij de volgende onderwerpen:

 • Ledenwerving.
 • Werven van nieuwe bestuursleden.
 • Verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen bestuur en commissies.
Door middel van PowerPoint-presentatie, voor alle leden, is advies gegeven  inzake methoden voor ledenwerving. Met het bestuur is gesproken over wegen en manieren voor de werving van nieuwe bestuursleden. Eveneens met het bestuur zijn de mogelijkheden voor verdeling van taken, etc. doorgesproken.
In dit relatief korte adviestraject van vier dagdelen is veel bereikt.  Na de PP-presentatie is men actief geworden met het werven van nieuwe leden. Het ledental is toegenomen van 9 naar 16.
Het aantal bestuursleden is verhoogd van 2 naar 4 ( en misschien zelfs 5).
Het bestuur gaat in het najaar met de leden overleggen over de verdeling van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

overige artikelen

 • SESAM academie blij met 3.750 van Oranje Fonds

  Met deze bijdrage organiseren we een studiedag voor al onze adviseurs. 
  Oranje Fonds: bedankt!

  Lees meer
 • Samenwerking TijdVoorActie

  Lees meer
 • Trendrapport Vrijwillige Inzet 2019

  Lees meer
 • SBBI

  Lees meer
 • Vier gouden adviezen voor de inzet van eenmalige vrijwilligers

  Lees meer
 • TijdVoorActie en SESAM academie gaan samenwerking aan

  TijdVoorActie en SESAM academie hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide organisaties zijn enthousiast over de missie om mensen aan elkaar te verbinden en willen hier graag samen aan bouwen.

  Lees meer
 • Samenwerking Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

  De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en SESAM academie sloten een samenwerkingsovereenkomst.
  Leden van de Vereniging kunnen voor advies een beroep doen op SESAM adviseurs.

  Lees meer
 • Dorpshuis kijkt naar de toekomst

  Met een goed beargumenteerd meerjarenplan is de kans op een financiële ondersteuning door een fonds of Gemeente groter. 

  Lees meer
 • 2017 in beeld

  Het jaarverslag van SESAM academie in 'pocketformaat'. 
  Lees over ons advieswerk: 2017 in beeld.

  Lees meer
 • Mijn Eigen Thuis en SESAM academie

   

  Mijn Eigen Thuis en SESAM academie kiezen voor samenwerking. Daarmee komt   organisatieadvies voor ouderinitiatieven voor huisvesting van jongeren met een beperking binnen handbereik. 

  Lees meer
 • Rabobank Gooi en Vechtstreek maakt mogelijk

  Rabobank Gooi en Vechtstreek steunt SESAM academie met een bijdrage van € 3.000,- uit het Donatiefonds 2018.  

  Lees meer

 • We doen het samen! Festival 2019

 • Voedselbank

 • Gouden Uitroepteken, fotografie Birgit Schuch

 • Gouden Uitroepteken, fotografie Birgit Schuch

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • Advies aan Museum i.o.

 • Bij de Franciscanessen